Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

03.01.2019
НОВИНКА! Хліб "Тостовий"

12.11.2018
ЧИ МОЖНА ЇСТИ ХЛІБ КОЛИ СИДИШ НА ДІЄТІ? ЧИМ КОРИСНИЙ ХЛІБ?

07.06.2018
ДОБРИЙ ХЛІБ НА ЧИСТІЙ ВОДІ!

04.05.2018

Про зміну поточного рахунку ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"

Нагороди

Нагороди Bakery Ukraine - 2017
Диплом ГРАН-ПРІ

25.03.2016

Шановний акціонер!

         ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» повідомляє про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, які відбулися 16.03.2016 року.

 

ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

З першого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: обрати Сербін Віру Олексіївну, Савчук Наталію Анатоліївну, Парий Людмилу Миколаївну, Бучинську Надію Володимирівну до складу лічильної комісії Товариства.

Затвердити регламент загальних зборів: основна доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5  хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання  –  до 5 хвилин, голосування – 5 хвилин, з питання 11 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Повідомлення про підсумки голосування викласти на власному веб-сайті www.nvhlib.com.ua не пізніше 10 робочих днів з дати проведення зборів.

З другого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: затвердити звіт Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

З третього питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: затвердити план розвитку товариства на 2016 рік.

З четвертого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2015 рік.

З п’ятого питання порядку денного  одноголосно прийнято рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

З шостого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

З сьомого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: 40 % чистого прибутку направити на виплату дивідендів, 60 % – на розвиток виробництва.

З восьмого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту набуває чинності з 01.05.2016 року.

З дев’ятого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення:  затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про Генерального директора Товариства.

З десятого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Щелупанової Світлани Володимирівни та членів Ревізійної комісії Товариства Гордійчука Володимира Дмитровича, Корнійчук Валентини Арсенівни, Музичука Володимира Михайловича.

З одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення: Кумулятивним голосуванням обрано членів Ревізійної комісії: Гордійчук В.Д., Корнійчук В.А., Музичук В.М., Щелупанова С.В. Один бюлетень на 39900 (159600 кумулятивних) голосів “ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМ”.

З дванадцятого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Генерального директора Портянко С.Ф. підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: сума дивідендів за 2015 рік становить 1611912,64 грн.; на 1 акцію – 0,52 грн. Виплата проводиться протягом 6 місяців грошима, шляхом перерахування коштів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок відкритий в Розрахунковому центрі, з подальшим зарахуванням на рахунки депозитарних установ для перерахуванням особам, які мають право на отримання доходів передбачених договором  з Депозитарною установою.

З чотирнадцятого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення: схвалити отримання кредиту протягом 2016 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі до 7000000,00 грн. для придбання та встановлення печі по випіканню житніх подових сортів хліба.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, узгодивши з Наглядовою радою  всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"