Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

03.01.2019
НОВИНКА! Хліб "Тостовий"

12.11.2018
ЧИ МОЖНА ЇСТИ ХЛІБ КОЛИ СИДИШ НА ДІЄТІ? ЧИМ КОРИСНИЙ ХЛІБ?

07.06.2018
ДОБРИЙ ХЛІБ НА ЧИСТІЙ ВОДІ!

04.05.2018

Про зміну поточного рахунку ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"

Нагороди

Нагороди Bakery Ukraine - 2017
Диплом ГРАН-ПРІ

20.02.2013

До уваги акціонерів ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»!

         ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» (код ЄДРПОУ – 00377785) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» (далі – Товариство), які відбудуться 25 березня 2013 року об 11:00 год. за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 46 (автопарк товариства).
          Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства - 25 березня 2013 року з 09:00 до 10:45 за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 46. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах на 24 годину 19 березня 2013 року.
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення та регламенту загальних зборів. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту голови наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту (висновку) ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік.
7. Про виплату дивідендів акціонерам товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
8. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
9. Про відкриття кредитної лінії.
 
          Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
          -  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
          - представникам акціонерів–довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).
          З документами, пов’язаними з порядком денним акціонери можуть ознайомитися в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 10.
          Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді до Наглядової ради Товариства за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Радянська,10.
 
          Довідки за телефоном: 0 (4141) 5-30-04. 
Наглядова рада Товариства

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"