Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

03.01.2019
НОВИНКА! Хліб "Тостовий"

12.11.2018
ЧИ МОЖНА ЇСТИ ХЛІБ КОЛИ СИДИШ НА ДІЄТІ? ЧИМ КОРИСНИЙ ХЛІБ?

07.06.2018
ДОБРИЙ ХЛІБ НА ЧИСТІЙ ВОДІ!

04.05.2018

Про зміну поточного рахунку ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"

Нагороди

Нагороди Bakery Ukraine - 2017
Диплом ГРАН-ПРІ

20.02.2014

До уваги акціонерів ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»!

         ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» (код ЄДРПОУ – 00377785) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» (далі – Товариство), які відбудуться 26 березня 2014 року об 11:00 год. за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 46 (автопарк товариства).
          Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства - 26 березня 2014 року з 09:00 до 10:45 за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 46. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах на 24 годину 20 березня 2014 року.
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту загальних зборів та прийняття рішення з питань порядку проведення зборів.
2. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт голови наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження змін до Положень Товариства.
13. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
 
           Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
          -  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
          - представникам акціонерів–довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).
          З документами, пов’язаними з порядком денним акціонери можуть ознайомитися в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 10.
          Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді до Наглядової ради Товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Радянська,10.
 
          Довідки за телефоном: 0 (4141) 5-30-04. 
Наглядова рада Товариства

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"